หน้าแรก

 

แจ้งเรื่องด่วนที่สุด....!
เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สำนักงานึกษาธิการ
ภาค 5 ว่ามีการปรับแก้แบบรายงาน
การตรวจราชการฯ ใหม่โดยมีการเพิ่มเติม
ข้อความให้ชัดเจนขึ้น (สังเกต ตัวอักษร
จะเป็นสีแดงในแบบรายงาน)
จึงขอให้สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง
ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดแบบ + คำชี้แจง
ด้านล่าง และดำเนินการโดยเร่งด่วนครับ
** เพื่อความรวดเร็วสั่งพิมพ์แล้วกรอกข้อมูล
ส่งเป็นเอกสารก็ได้ หากไม่สะดวกส่งทางเมล์
[ทุกสถานศึกษาควรส่งกลับแบบรายงาน
เพราะต้องส่งข้อมูลรายโรงให้ ศธ.ด้วย
ถ้าไม่ส่งอาจมีผลกระทบได้]

 

Visitors: 3,956