หน้าแรก

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งเขต 1 และเขต 2
เพื่อใช้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม...ด่วน)

--------------
"จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ School Mapping"
* ใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน * 


* ให้ดาวน์โหลด Excel ด้านล่าง หัวข้อ "ดาวน์โหลดเอกสาร"
** ให้ส่งแบบเก็บข้อมูลภายในวันที่ 19 พ.ค. 2559
ที่เมล์ chaow2009@gmail.com

* โปรดให้ความสำคัญ และร่วมมือด้วย
เพื่อการศึกษาเอกชนของเรา
และประโยชน์ของโรงเรียนท่าน *

 

ข่าวการศึกษา

รวมลิงค์หนังสือพิมพ์น่าอ่าน
       
     Bangkok Post
     BusinessThai
      Mission Thailand      กระแสหุ้น  
     
Visitors: 8,158