หน้าแรก

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งเขต 1 และเขต 2
เพื่อใช้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด

--------------
1. นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนจบชั้น ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.3 และปวส.2
ในปีการศึกษา 2558
2. นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าเรียนต่อ ในปีการศึกษา 2559
3. นักเรียน/นักศึกษา ที่ออกกลางคัน จำแนกสาเหตุที่ออก
* ให้ดาวน์โหลด Excel ด้านล่าง หัวข้อ "ดาวน์โหลดเอกสาร"
** ให้ส่งแบบเก็บข้อมูลภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ที่เมล์ chaow2009@gmail.com  

* โปรดให้ความสำคัญ และร่วมมือด้วย
เพื่อการศึกษาเอกชนของเรา
และประโยชน์ของโรงเรียนท่าน *

 

 

ข่าวการศึกษา

รวมลิงค์หนังสือพิมพ์น่าอ่าน
       
     Bangkok Post
     BusinessThai
      Mission Thailand      กระแสหุ้น  
     
Visitors: 6,984