หน้าแรก

 

การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2558
ขอให้โรงเรียนดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ และรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน
ที่หน้าเว็บไซต์นี้ หัวข้อ  "ดาวน์โหลดเอกสารฯ "
2. กรอกรายชื่อนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนกับโรงเรียน
ของรัฐ ลงในแบบรายงานฯ และตรวจสอบตัวตนเด็กตามความเป็นจริง

และแนบสำเนาเอกสารที่แจ้งตามหมายเหตุในแบบรายงานฯ
ส่งเขตด้วย
 
ทั้งนี้ให้ส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ให้จงได้
เพื่อสรุปส่ง สช. ต่อไป

** ลงชื่อผู้กรอกข้อมูล และผู้บริหารก่อนส่งด้วย ** 

ข่าวการศึกษา

รวมลิงค์หนังสือพิมพ์น่าอ่าน
       
     Bangkok Post
     BusinessThai
      Mission Thailand      กระแสหุ้น  
     
Visitors: 11,692